Healingprosesser kan være et studium i tro, håp og kjærlighet.

I denne artikkelen er oppmerksomhet på healingprosesser som kan skje på ulike nivå både i enkeltindividet, grupper og samfunnet med et utgangspunkt i en egenformulert påstand: «Healingprosesser kan være et studium i tro, håp og kjærlighet.»

Tro kan utløse placeboeffekt
Placeboeffekten spiller en nøkkelrolle både i tradisjonell medisin og i alternativ behandling som er allment kjent. I offentligheten eksisterer det en myte som ofte trekkes frem om at effekten av alternativ behandling kun handler om placebo effekt. Hermod Petersen, professor emeritus ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU beskriver hva som skjer i kroppen når placebo slår inn, sitat: «Det handler om effekten av skapte positive forventninger til behandling. Placeboeffekten optimerer pasientens utbytte av behandlingen. Hvis en pasient har en sterk positiv forventning til smertelindring, kan det bli frigjort morfin i hjernen (endorfin) via denne forventingen. (Norsk Helseinformatikk 2015). Dersom en inaktiv behandling (juks eller lurebehandling) virker positivt for en person, kalles det placeboeffekt. (Norsk ordbok 2018). I dette bildet inngår altså at alternativ behandling er en inaktiv behandling at de ikke har noe effekt, sitat «Placebo, inaktiv behandling som kan gi positiv fysiologisk, atferdsmessig, emosjonell og kognitiv effekt på personen som benytter det, er et resultat av forventning om effekt (Norsk ordbok 2018). Positive forventninger, tanker og tro på at en behandling virker, setter i gang kjemiske prosesser i et område av hjernen som øker produksjonen av smertedempende transmittersubstanser. Disse stoffene, også kjent under navnet endorfiner, omtales gjerne som kroppens eget morfin. DNH `s slagord er «Du behøver ikke tro for å erfare at healing virker. Jeg kjenner flere som har vært skeptisk, men som likevel har vært åpen og mottagelig for å prøve, og erfarer at det virker.

Håp er klientens kraftkilde i healingprosessen
«Healeren har bevissthet om at håp er også en kraftkilde som kan bidra i klientens healingprosess.» I en avsluttende oppgave på sykepleiestudiet i 1990 gjorde jeg et lite studie på betydningen om å formidle håp til alvorlige syke pasienter for å bedre deres evne til trygghet og mestring. Bakgrunn for mitt temavalg var at jeg erfarte i praksis på sykehuset at pasienter med alvorlig sykdom sto i fare for å miste håpet om bedring. Pasienten hadde behov for hjelp og søkte bekreftelse av oss som jobbet der om at det fantes håp om å bli frisk i den håpløse tilstanden som flere av pasientene gav uttrykk for.

En god healer har gjennom å praktisere oppøvd en tilstedeværelse både fysisk og psykisk gjennom sin evne til å se og lytte. En healer med god tilstedeværelse gir klienten også et signal om å tåle de utfordringer som klienten kommer til behandling med. Den tilstedeværelse som klienten kan fornemme, gir klienten en bekreftelse av å bli møtt og sett av healeren. Klienten får dermed en opplevelse av å bety noe som menneske, å være av verdi som igjen gir et signal om at healeren kan hjelpe klienten ut av den motløshet som klienten kanskje opplever i sin situasjon. I tillegg til tilstedeværelse er også healerens kommunikasjon viktig for å styrke klientens håp. Healingkommunikasjon vil jeg komme tilbake til i artikkel Nr. 6.

Kjærlighet er kraften som overvinner alt
Kjærlighet er den opprinnelige kilden, og bidrar automatisk til et ønske om å gi omsorg og velvære. Kjærlighet er en subtil kraft som oppstår og eksisterer mellom mennesker. Kjærligheten er en relasjonell kraft som gjør at healingprosesser kan oppstå.

De som erfarer kjærlighetskraften, kan kjenne at den gir en god fornemmelse og behagelig følelse som fyller både kropp og sinn. Bare et lite øyeblikk av kjærlighet kan bokstavelig talt endre bevissthet og utvide bevisstheten vil jeg mene.
Kjærlighet er også livgivende. Uten kjærlighet har et liv dårlige livsbetingelser er en erfaringsbasert kunnskap. Deler man kjærlighet kan oppleves en gjenklang både i seg selv og overfor andre, for den livgivende kjærlighetskraften kan utløse de samme kvalitetene i en annen person.
Det er sikkert flere enn meg som har sett hvordan et menneske som er fylt av kjærlighet, bokstavelig talt kan lyse opp og stråle i omgivelsene. Som healer kan man erfare at når man fylles av kjærlighetskraften så tones grensene mellom det som er deg og det som ikke er deg som befinner seg utenfor kroppen din, ned og blir mindre. Kjærlighet bidrar til å åpne opp, og evnen til å se/oppleve den andre utvides.
Kjærlighetskraften som overføres i en healing puster liv i det båndet som oppstår mellom deg og andre og handler om kontakt. Det er den varme følelsen i hjertet du kjenner når du berøres, om det er av en annen person, et barn, hunden din eller du beveges av våren hvor alt liv blomster og trær våkner til liv etter vinteren.
Gjennom kjærligheten kan man også oppnå en følelse av å være i ett med noe som er større enn en selv, og kjærlighet kan til og med åpne opp for at mirakler kan skje.
Hva er en healingprosess? Er det mirakelet som skjer der sykdom forsvinner,

Det kan være mange gode krefter i sving i en healingprosess. Siden healingprosesser skjer både på samfunnsnivå, organisasjonsnivå, i grupper og enkeltindivider, er healingprosessens uttrykk noe forskjellig. Nedenfor vil jeg gå litt inn i healingprosesser som kan foregå på slike ulike nivå.

Healingprosesser i samfunnet
På samfunnsnivå utrykkes healingprosesser gjennom godhet gjennom å fremme livets rett, gjennom solidaritet og menneskerettigheter. Et eksempel på en av vår tids store ledere som virket som en healer som på samfunnsnivå er etter min mening Nelson Mandela: sitat: Både nasjonalt og internasjonalt ble Mandela et tydelig og samlende symbol på frihet og likeverd. Mandela gikk i bresjen for en politikk for forsoning fred og samarbeid, som bidro til å føre landet inn i et multietnisk demokrati. For dette arbeidet fikk han Nobels fredspris i 1993, Etter apartheids fall fikk Mandela bred anerkjennelse fra alle parter, også fra sine tidligere motstandere. Mandela mottok mer enn ett hundre priser og utmerkelser i løpet av sin 40-årige virksomhet.

I historien til Mandela får man et tydelig eksempel på at healingprosesser også kan oppstå gjennom og som følge av dype konflikter. Sentralt i dette sto Mandela opp med integritet og fremmet verdier på likhet og likeverd. Til tross for at han ble fengslet og satt innesperret i mange år, førte kraften hans frem og utløste en stor healing da aparteidregimet til slutt falt.

Healingprosesser i organisasjoner
I verden i dag får vi flere og flere multinasjonale selskapet som har stor innflytelse og makt mot samfunn, politikk og økonomi. Slike store selskaper opplever stadig større press om å drive sin virksomhet ut fra en etisk praksis og sosialt ansvar for menneskene som jobber der.
Ledere kan være igangsettere for healingprosesser i organisasjoner. Slike ledere er autentiske, de er bemerket gjennom sin oppmerksomhet på etikk og moral (Yukl, 2010). Dypest sett er vil det si at autentiske ledere er sanne mot seg selv. Gjennom å fremme liv, utvikling og kreativitet er slike ledere også trofaste mot sin sjel og høyere selv. Ledere som er autentiske handler ut fra en ektehet, og de er i samsvar med frihet og åpenhet og det som er vesentlig for å fremme menneskelig eksistens.

Autentiske ledere kan fremme healingprosesser i grupper og gjennom sin samhandling med andre mennesker. Gode verdier skapes gjennom å inkludere og samarbeide, og verdiene som oppstår på denne måten påvirker igjen våre handlinger overfor hverandre. Den inspirasjonen og gleden som oppstår ved slikt godt samvær kan man bokstavelig talt flyte på. Å være tro mot seg selv, handle med utgangspunkt i den situasjonen man er i og erkjennelsen av at man er fri i sjelen, da er man dessuten også fullstendig ansvarlig for sine handlinger.

For å få et autentisk liv må man gjennom en selvrealisering på et indre plan som forankres gjennom en ytre horisont. Da Vil man kunne få mulighet til å se seg selv i en større sammenheng, og erfare noe eget utenfor seg selv. (Taylor, 1998).

Healingprosessen er personlig.
DNH anerkjenner klienten som en autoritet i egen helseopplevelse. Healeren bidrar til å forløse klientens selvhealende naturlige evne.

Som klient kan oppleves svært godt å legge seg på benken, slappe av og åpne seg for å ta imot healing. I klientens perspektiv handler det om troen på behandlingen, håpet om endring og motet til å gi seg selv over til kjærlighetskraften som stimulerer positive prosesser i kropp, tanker, følelser og ånd.

For et par uker siden oppsøkte jeg en healer selv. Det er en luksus føler jeg å unne seg healing en gang imellom, for å forebygge at det bygger seg opp stress i kroppen som kan bli en kilde til sykdom. Energier man ikke ser kan bidra til stress og ubalanser. Det kan være godt å slippe de ytre omstendigheter, og gå inn i sitt eget indre. Du er lys, og dypt i deg selv har du kraften. Å føle seg utrygg, er det første hinderet for at vi skal oppleve kjærlighet, skriver Barbara Fredrickson. På healerens benk er det trygghet for å tillate seg selv å synke ned, åpne opp for at kroppen kan få slippe spenninger, rense ut slik at ikke stress setter seg som sykdom. Gjennom sin tilstedeværelse og aksept av klienten bidrar healeren å skape den trygghet som er nødvendig for at healing kan skje.

Selve behandlingen foregår ved at healeren holder hendene i feltet omkring pasientens kropp, eller ved en lett berøring av kroppen. Personlig føler jeg det er godt å bli berørt, men man kan si ifra hva som er best for en selv. I healingprosessen kan man oppleve både kulde og varme energistrømminger i kroppen. Det er heller ikke uvanlig at det skjer spontane bevegelser i kroppen og følelsesreaksjoner når stress og blokkeringer forløses. Man kan også føle seg litt tung eller behagelig ute av den oppmerksomhet man kom til healingen med etterpå, et tegn på at healingprosessen pågår og at det foregår en gjenoppretting av ens naturlige balanse.

Det er ganske vanlig at healeren også formidler noen ord for å bidra til å styrke og gjenopprette varig balanse i bevisstheten innenfor det livsområdet som var gjenstand for healing. Energi og bevissthet er til sammen en fin vev som kan få ulike uttrykk, sier NASA fysikeren og healeren Barbara Brennan, sitat: Det er kroppens energisystem som forbinder bevissthetens usynlige riker med den fysiske kroppens synlighet. En bevissthet som er blitt forstyrret, for eksempel at den har tatt inn negative ikke kjærlighetsfulle overbevisninger om seg selv, kan forårsake ulike symptomer med fysiske også synlige uttrykk i kroppen.

Healingprosessen er helsefremmende
En healer arbeider helsefremmende som jeg har skrevet om i tidligere artikler i Medium og er basert på en mange tusen år gammel viten om sammenhenger mellom kropp og sinn. Skolemedisinsk behandling er begrenset til å behandle sykdommen. Undersøkelse ved NAFKAM viser at 90% av alle de som oppsøker en alternativ behandler først har vært i kontakt med skolemedisin og behandling der. Ofte er det behov for et supplement og dette er det mange pasienter som ønsker for å oppnå mer kontroll i forhold til de ytre behandlinger og medisiner som pasienten tilbys.

Fysiske kroppslige symptomer er signaler kroppen gir for å starte en healingprosess, for eksempel endre bevissthet med negative overbevisninger om seg selv som er bundet til kroppens energi. Tankespinn og negative sterke følelser som klienten kommer med er ofte ledetråder til hvilke overbevisninger som er bundet til kroppens energisystem. En god healer går ikke inn i dette slik en psykoterapeut eller en medisinsk spesialist vil gjøre ved undersøkelse og behandling av symptomet /sykdommen. En healer styrer utenom slike begrensninger. I sin essens omhandler en healingprosess bare om befrielse fra frykt (Et kurs i mirakler, 1975).

En healer er et viktig supplement med erfaringsbaserte viten om hvordan pasienten selv kan forbedre sin helse. Undersøkelser blant annet Norsk Gallups Helsebarometer som er en årlig befolkningsundersøkelse som gir politikerne et grunnlag for å fatte beslutninger om utvikling av helsetjenester, viser at mange norske innbyggere selv ønsker å ha mer kontroll over behandling og et bredt tilbud med valg også med alternative tjenester for å fremme sin helse. Ikke alle har råd til å kjøpe seg healing. Healing er ikke subsidiert slik som det offentlige helsevesenet er hvor pasienten kun betaler en egenandel.

Som avslutning til denne artikkelen om tro – et vers fra bibelen, «Kjærlighetens Høysang» kap 13 Paulus første brev til Korinterne.

Om jeg har profetisk gave,
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg intet.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]