Styret og Fagetisk råd – felles fagmøte 10.08.19

Styret og FER startet opp etter ferien med felles fagmøte.

Tilstede var fra venstre på bildet: Sissel Grana (styremedlem), Yuliya Propopenko (styremedlem) , May Wikeby (FER medlem), Ingvild Forbord (styremedlem), Ingunn Brattlid (styreleder) og Nina Torp (Leder av FER) Manuela Hofer ( styremedlem var ikke tilstede)

 

DNH er en interesseorganisasjon som skal arbeide for:

  • skape et forum for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer styrke healerne enkeltvis og som gruppe
  • forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på faglig og etisk standard blant medlemmene
  • bidra til forståelse av healing som en naturlig, verdifull og helsefremmende terapiform som har sin rettmessige plass i samfunnet
  • aksept av healing som en seriøs virksomhet innenfor rammen av et mangfoldig og fritt helsemessigbehandlingstilbud i Norge at healing, i samsvar med menneskets grunnleggende rett til å bestemme over egen helse og eget liv, skal være tilgjengelig for alle mennesker
  • å bidra til å fremme og integrere en helhetstenkning i medisin og terapi

 

Styret 2019-2020

Les mer om styret.