DNH ble stiftet i 1994 og er godkjent av Helsedirektoratet som en utøverorganisasjon for healere

DNH skal arbeide for:
  • skape et forum for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer styrke healerne enkeltvis og som gruppe
  • forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på faglig og etisk standard blant medlemmene
  • bidra til forståelse av healing som en naturlig, verdifull og helsefremmende terapiform som har sin rettmessige plass i samfunnet
  • aksept av healing som en seriøs virksomhet innenfor rammen av et mangfoldig og fritt helsemessigbehandlingstilbud i Norge at healing, i samsvar med menneskets grunnleggende rett til å bestemme over egen helse og eget liv, skal være tilgjengelig for alle mennesker
  • å bidra til å fremme og integrere en helhetstenkning i medisin og terapi