Godkjent healer

Vårt mål er at alle våre medlemmer skal bli Godkjente healere. Før man kan søke om å bli Godkjent healer i DNH må man registrere seg som Healer i forbundet.

DNH har tre medlemskategorier: A) Godkjente healere B) Healere og c) Støttemedlemmer.

  • DNH stiller krav til healere som ønsker å bli godkjent healer (GH)
  • Godkjente brukerevalueringer fra minst 10 klienter som har mottatt healing. Tilgang til brukerevalueringene fås gjennom medlemsskap i DNH.

Dokumentert VEKS kompetanse ( deltakelse fra VEKS kurs, off godkjent sykepleier, off godkjent sosionom og andre offentlige utdanninger som kan dokumentere kompetanse innen følgende emner: Etiske problemstillinger i klientpraksis, klientkommunikasjon, aktuell lovgivning for alternative behandlere, og vitenskap. Godkjente healere mottar et diplom som bekreftelse på gjennomgått og bestått prosedyre i Det Norske Healerforbundet.

Godkjente Healere av DNH kan velge og gi beskjed til forbundet om de ønsker å registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund som gir momsfritak.

 

 

 

 

Klikk her for å registrere deg som healer