.
Forbundssekretær er Ove Fjeldheim. Forbundssekretær registrerer nye medlemmer, tar imot klientevalueringer for medlemmer som er i godkjenningsprosess og er for øvrig sekretær for Fagetisk råd og Landsstyret.

Grunnet forbundssekretærens 20% stilling, er behandlingstiden ang. godkjenningsprosessen ca. 3 uker.

Kontaktes gjennom skjemaet under, på epost: post@healerforbundet.no eller legg igjen en beskjed på tlf 962 36 003.

.
Ingunn Brattlid

Styreleder
Telefon: 48239932
Epost: post@healerforbundet.no

Ingunn Brattlid har vært styreleder fra 2012 – dd


Det Norske Healerforbundets besvarelser på Helse og omsorgsdepartementets høringer

14.11.17 – Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

22.03.17 – Høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)