Hvem er healerne? Hvilken rolle har de hatt og har i befolkningen? Hvilke personlige valg – og beslutninger ligger til grunn for å begynne som healer?

 

Denne artikkelen sto på trykk i Magasinet Medium nr2. Forfatter Ingunn Brattlid, leder

Healeren er anerkjent i folkemedisinen gjennom hele historien

Healere, helbredersker, sannsiere, signekoner og menn, har opp gjennom historien hatt en sentral rolle og dekket et stort behov innen helse og velferd befolkningen også i Norge. Healere har virket gjennom sitt ry for sin urtekunst, for å kunne spå fremtiden og for sine helbredende evner. Opp til vår tid hadde kloke koner og menn en stor betydning for folk, for eksempel Anne Brannfjell (1815 – 1905), kjent som helbredersken fra Ekeberg og Marcello Haugen (1878 – 1967) også kjent for sine healingevner. Begge hadde et ry langt ut over sin egen hjemplass og ble oppsøkt av folk fra store deler av landet. I nåtid er det Joralf Gjerstad fra Snåsa som er den mest kjente healeren i Norge. At healing er populært kan man se av den publisitet Gjerstad har oppnådd med folk som har oppsøkt han og mange oppslag i aviser, radio og TV med omtale av hans evner.

Healere har tradisjonen tro, dekket befolkningens behov både innen signing ved fødsler og dødsfall, håndspåleggelse og påkallelse av guddommelig hjelp ved sykdom, samt tradisjonelle virkemidler som urter eller kunnskap om livsstilsendringer. Før skolemedisinen for alvor tok av som det «riktige» helsetilbudet, var det helt vanlig å søke konsultasjon hos en klok kone som kunne helbredelseskunst dersom man hadde helsebehov. Med krav om utdannelse for leger og sykepleiere og de lovendringer som fulgte med dette, ble det ikke lenger «fint» å gå til en klok kone og healer. Det ble noe man gjorde i det skjulte, for kloke koner og menn ble også beskyldt for å bedrive kvakksalveri og opphav til myter på grunn av sin spesielle evne og kunnskap som bidro til at folk ble friske.

Fordommer og myter om healere

Ved et søk på Google kom det opp 4.480.000 resultater for søkeord Healer, om mange av omtalene for eksempel på Wikipedia avdekker at det fortsatt eksisterer en del myter om healere. Healere tillegges mye ritualer og mystikk som ikke har noe rot i virkelighet. Jeg tok derfor en ringerunde til flere av forbundets medlemmer for å avmystifisere, og få frem et reelt bilde av hvem healerne er.

«Det finnes mange menn som ikke tørr å ta ut omsorgen og healingkraften i seg på grunn av fordommer, mener DNH medlem og healer Knut Robert England da jeg snakket med han på telefon. Han sier han har opplevd fordommer mot mannlige healere: Tenkte selv på hva folk ville tro om meg. I vår kultur er mange menn mer redd for å stå i healingkraften og i omsorgen. Det kom imidlertid til et valgt punkt for meg. Da jeg sto frem med healing valgte jeg å gå ut offentlig. Da var jeg over den verste kanten. Fikk først kommentarer også av andre menn, men i dag får jeg mer og mer mannlige klienter. Føler selv at jeg har vokst på det, og jeg går med hevet hode. Det har gjort meg godt, tryggere og sikrere, og det har styrket meg som mann. Nå har jeg vært så heldig at jeg også har vært i lokalavisen, sier Knut Robert som føler seg veldig heldig og privilegert som får være en kanal for healingkraften.

Kjell Olsen er helt enig i at det fortsatt eksisterer myter om healere. Kjell forteller at han av og til blir møtt med en forestilling av at han klarer å se rett igjennom folk, og avsløre dem: «En slik myte bidrar til at folk blir litt skeptisk. I DNH er majoriteten av healere kvinner, men det er viktig å få frem at healing er mer enn kjoler og krystallkuler,» sier Kjell som mener at åndelighet ofte blir gjort altfor feminint: «Menn har absolutt er stort behov for å få kontakt med åndeligheten i seg selv.»

Adene mener at menn her i vestlige land mer må tåle et statustap ved å bli healere. Hun forteller at i østlig kultur er det motsatt. Mens kvinner og menn følger kjønnsrollemønster i vesten, handler det mer om en kunnskapsdimensjon i østen. Lærere er i større grad menn enn i vesten for eksempel der lærer og omsorgsyrker domineres av kvinner. 

Healernes integritet er under press

Den norske kulturen og healerens betydningsfulle rolle har i nyere tid vært omgitt av tabu og fortielse. «Healing blir gjort så mystisk», sier Dorthe på telefon med meg og kunne ønske seg mer åpenhet om hva healing egentlig er. Mange opplever at myndighetene går altfor langt i å legge begrensninger på ytringsfriheten til healere om å kunne fortelle hva healing er. Fra 2018 har myndighetene iverksatt nye markedsføringsregler med detaljerte føringer for å kontrollere for bruken av en rekke ord og uttrykk som healere ikke kan bruke for å beskrive healing. Dette er som om historien gjentar seg med å legge bånd på de som sverger for det naturlige som healing og bruk av urter er. Healing og naturterapeuter er stadig utsatt for et hardt press og blir holdt nede av aktører med kommersielle formål i samfunnet. Fordi man ikke tørr, problemet med vår verden er holdningen til healing. «Man skal liksom presses og det det mangler litt romslighet her om hva som er healing. Jeg tror ikke det trengs ikke så mye samfunnskamp dersom healing hadde vært godkjent som yrke.» Sier et medlem av DNH

Helt klart er healernes integritet under press. Mulighetene til å få en artikkel på trykk i avisene og media har også blitt merkbart mindre de siste få årene. Myndighetenes restriktive krav som er helt på detaljnivå i hva en healer har lov til å ytre seg om i forhold til egen praksis og virke oppleves særdeles begrensende av mange healere. Flere medlemmer har kontaktet meg og lurer på om det snart er mulig å gjøre rede for hva healing er uten å risikere å pådra seg en bot av myndighetene.

Jeg lurer av og til på hvor små healere egentlig må gjøre seg, for å bli akseptert og passe inn under myndighetenes kontroll. En annen forventning er at healere må ha grunnfag i anatomi og fysiologi, en helt betydningsløs utdannelse å ha for en virkelig healer. Er healere virkelig så skremmende at myndighetene ser det som nødvendig å bygge et helt system av regler og tilsyn for å kontrollere healernes ytringer? Relultatet av healingkraften kan ikke lenger oversees. Det finnes for mye forskning på dette i dag rundt om i flere lands universitet. Det kan virke som om utdanningskravet om grunnmedisin et nytt forsøk på å skape et «monopol» på hvem som kan bruke healingkraften, men slike monopol lar seg ikke gjøre i forhold til en helt naturlig kraft som alle kan bli i besittelse av. Healere har opplevd motstand mot sitt virke opp gjennom historien. Dersom myndighetene anser det som viktig å styrke pasientenes rettssikkerhet i forhold til svindel (som for øvrig kan skje innen alle deler av helsetjenesten), så er min sterke mening at man ikke behøver å utsette hele gruppen av healere for begrensende fremmedgjøring av den grunn. Harriet, sitat «Handler om makt og brytninger, det er mye arroganse, mye rart ute og går. Foreldre kommer med barn og blir henvist til barne og ungdomspsykiatri. Ingen dør av følelser. Det er en farlig utvikling at vanlige følelser blir diagnostisert.»

Healere med sterke personligheter.

Healere er modige, sterke og fargerike personligheter. Dette kan jeg skrive under på, gjennom min egen erfaring av å omgås healere gjennom de årene jeg har vært leder i DNH. Healere er også sårbare og åpne personer i livsprosesser som alle mennesker er, slik som Dorthe beskriver det: «Alle de smellene som har merket min kropp har gitt meg noe av den beste skolen jeg har vært på».

I dagens, på mange måter konformative samfunn med sterk vekt på å «passe inn» oppfylle krav og forventning «der ute», er det på godt og vondt at man er forankret i sin egen kraft, styrke og visdom slik healere er. Et medlem av DNH sier det slik, sitat «Har vært på feil spor i mange år. Var forbundet med det ytre, prøvde å rømme fra det alternative i mange år fordi jeg føle jeg ikke passet ikke inn i miljøet. Det var det motsatte. Jeg var veldig ytre fokusert.

Det kan gjøre vondt å gå igjennom forandringer, men en healer våger å møte frykten og bruker denne som drivkraft til å komme seg videre. «Det som gjør meg til en healer,» sa Kjell i samtalen med meg: «Er at jeg våger å se potensialet i meg selv. Jeg våger og tillater meg selv å prøve ut. Da finner jeg ut om det er meg eller ikke.»

Mer enn noen annen er en healer en som våger å tenke at sitt eget livet betyr noe, at ens liv har en mening og verdi i seg selv! Veronica sier det slik, sitat «Har levd et tøft liv tidligere, men begynte å lete etter mening med livet mitt. Søkte det åndelige og kontakt med den andre siden, da var det akkurat som om jeg fikk hjelp fra den andre siden.» En healer er også en som våger å stole på -, og følge den indre stemmen som hvisker at man har noe å bidra med i livet. I dagens samfunn der ytre støy og forventning om å passe inn kan oppleves sterkt og uoverkommelig, kan det indre virke vagt og vanskelig å stole på for mange. Det handler mye om mot, håp og om å finne sin vei, som Dorthe sier det: «Det er lov å finne seg selv.»

Å stå imot negativt sosialt press som en del av prosessen

Noen opplever seg fremmedgjorte i dagens samfunn, og oppsøker en healer for å få hjelp til å frigjøre seg fra frykt, og støtte i å være det mennesket man er ment til å være. Healere er personer som på mange måter har gått igjennom denne prosessen selv. Oppgjøret man kan føle behov for i forhold til negativt sosialt press kan uttrykkes slik Wenche sa: «Jeg orket bare ikke å gå rundt å være redd lenger.»

Også Dorthe tok et oppgjør med negativt sosialt press i sin personlige prosess, da hun våget å stå opp for verdier, stå i sin egen kraft, tale sin mening og motstå presset av å tilpasse seg forventninger om å bli og være en annen enn den de egentlig er: Jeg var den eneste kvinnelige mellomleder i en stor bedrift. Var så forbannet på dem alle. Vi hadde en systue med 100 kvinner som ikke ble inkludert, vi var ikke i team. Synes det var helt horribelt. Selvfølelsen ble utfordret i møte med et system som jeg reagerte så veldig på. Det smalt på en måte, det fungerer ikke. Så endte jeg isteden med dette, nærhet til naturen. Var så forbannet over systemet.

Adene deler fra sin prosess på denne måten: Ble utbrent som økonom, klarte ikke å stå i jobber så lenge innen denne bransjen. Var veldig opptatt av det faglige, klarte ikke å gå på tvers av min indre integritet i jobben. Sleit med å gå med på prosedyrer som ikke var til andres beste, klarte ikke å følge en prosedyre, fordi jeg kjente så sterkt inne i meg hva som er det beste.

Harriet sier, sitat: «Jeg ble tvunget til å ta en pause fra arbeid som jordmor på grunn av omstendigheter i arbeidet. Kunne ikke lenger fikk vondt i hendene, ble låst og begrenset. Har alltid hatt klarsyn og healing. Det måtte brukes, kunne ikke gjemme det lenger. Forløsningen av healingkraften skjedde gjennom å akseptere. Jeg tillot at lengselen vokste frem. Kontakten med det naturlige kommer etter hvert.»

Healere lytter innover og lærer

Jeg har hatt stor glede av å snakke med healere i min undersøkelse av hvem healere er. Kan også kjenne meg igjen i opplevelsen av hvordan det indre blir utfordret i møte med negativt sosialt press i omgivelsene. Det indre trykket som oppstår av ubalansen mellom et indre som er på kollisjonskurs med det ytre, kan man bli syk av, er min egen erfaring. Derfor har jeg blitt opptatt av og skrevet mye om «personlig livsbalanse» som er mitt konsept for å ta vare på sin egen helse. Søke balanse og bygge sin egen identitet basert på sin egen sjels intensjon, og ikke falle for fristelsen å konstruere en identitet på andres forventinger. Et eksempel jeg vil dele fra min egen historie skjedde på en arbeidsplass der flere av mine kollegaer ble utsatt for mobbing og utstøtelse av ledelsen. Som høysensitiv ble jeg ble svimmel, og fikk vondt i nakken av å være i dette miljøet. Da jeg valgte å varsle om at det virket negativt for helsen, ble jeg selv utsatt for utstøtelse. Erfaringen og det jeg lærte om meg selv og mine verdier var det viktigste i denne hendelsen. Det vesentlige for meg var å ta stilling, for å komme inn i kraften! På et tidspunkt vil alltid den indre anerkjennelsen av hvem man selv er være det viktigste for læringen. For hvor vondt gjør man ellers seg selv. Hvor syk vil man bli ved å ikke lytte innover til trommen der inne som slår, og forteller at det er på tide å marsjere videre med en ny erkjennelse av hvem man er.

Reklame, kommersiell informasjon, og utdanning definerer på mange måter vellykkethet både innen mannsrollen og kvinnerollen ut fra ytre styrte normer. Dette kan virke fremmedgjørende i forhold til den åpenhet og den kraft man kan kjenne inne i seg. «Healere har tilgang til en åndelig kunnskap som er erfaringsbasert. Og denne kunnskapen kan man bare kjenne til gjennom å erfare den,» sier Adene. Dessverre er det altfor mange som ikke motstår presset og bli revet med av kommersielle illusjoner og livsbegrensende verdier, men gir opp og faller utenfor, særlig av de unge. Dette er myndighetene også opptatt av å gjøre noe med, og som healere kan vi hjelpe dem.

Å unngå å gi etter for mobbemiljøet og i stedet være seg selv bevisst med egne verdier, ja det er noe som kan beskrive healerens vei. Skal man bli healer, så må man kjenne det dype kallet, åpne opp for kraften og være så ydmyk at man kan bruke ordet kanal, fordi dette er mennesker som har tilgang til hjertet sitt. Å kunne stå opp for medmenneskelighet med integritet, hvile i sin egen kraft om hvem man er, uten å skjemmes. Ikke skamme seg for å være både sårbar og åpen for andre og bruke åpenheten som styrke, ja det er også et uttrykk for en healer mener jeg.

Formen er også de rammene man har å vokse videre fra. Noen oppsøker en healer fordi de opplever at de sitter fast i en rolle og føler behov for hjelp til å komme videre. «Når man blir presset hardt nok, så ble valget klart ellers ville man gå tapt, bli en maskin en levende sombi» sier Dorthe. Mennesker som jobber mye med sin egen åndelighet blir sensitive og empatiske, og får et åpent sinn og et varmt hjerte. Healing blir et møte med det ekte i livet, det som vil leve i utfoldelse. Når man får kontakt med den naturlige livskraften igjen som man ser i barn, den ekte utfoldelsen, ja så skjønner man at det er slik det skal være gir flere healere uttrykk for.

Healere møter klienten som mennesker

Healerne har en kunnskap og en erfaring som andre ikke har, en kompetanse. Å gå til en healer kan ha mange likheter med å gå til en prest også. Man kan ikke eliminere den åndelige siden av livet for de som øsker det. Åndelig møter har en verdi i seg selv. I samtale med en healer får man hjelp til å, se ting fra et annet perspektiv enn helsevesenperspektiv. Ofte så er det den personens personlige erfaring som gjør mest inntrykk på en og som man føler behov for å bearbeide. Den personlige erfaringen treffer en på en annen måte. Derfor har den levde kunnskapen til en healer mye større verdi. En healer vil møte en person litt annerledes, litt mere nært og følsomt. Det er ikke alltid man kan få slik hjelp i et helsevesen der det handler om diagnoser, for pasienten trenger hjelp ut over terapien og diagnostisering.

Mange healere erfarer hvordan det er å være den andre. Å møte en annen er å bruke seg selv og sin livserfaring, fordi en healer klarer å kjenne på hvordan det er å være den andre. De fleste healere som jeg snakket med sier at de ikke har noen forventninger om hva som kommer i møtet med klienten og de får ikke vite problemstillingen. Hva som åpner seg der og da i møtet med klienten kan være forskjellig fra time til time. Healerne har en het spesiell evne til å romme andre mennesker og det er helt spesielt for healere er min opplevelse. Man kan møte mange dyktige fagpersoner i helsevesenet der jeg selv har arbeidet en gang, men systemene og kunnskapen som praktisen er basert på utelater den menneskelige livskunnskapen. I systemet blir man derfor møtt som en diagnose, ikke som et menneske.

Mange har lyst til å være healere og blir det på et overfladisk vis gjennom å lære en metode, men de har ikke utviklet den menneskekunnskapen som man må ha. En healer har tillit til livet og møter livets svingninger med en indre ro, for healeren vet at både sorger og gleder er steder man kan vokse.