Healerforbundet

Arnfinn Hugo Stenberg, Tyristrand

Arnfinn Hugo Stenberg, Tyristrand

11. mai 2021

+4791347417

På heltid siden 1985 med healing, veiledning og avstands-healing.
Under en konsultasjon kan man komme inn på flere emner og problemstillinger.