Nedenfor er et utdrag av det kunnskapsgrunnlag og forskning som norske utøvere av healing benytter seg av.

Spirituell healing

Formålet med denne artikkelen er å rapportere hvordan tyske healere og deres klienter opplevde og opplevde resultatene av åndelig helbredelse og hvilke forklaringer de bruker til å beskrive de oppfattede effektene. I studien er det benyttet semistrukturerte intervjuer og deltakende observasjon til å samle inn data fra åndelige healere og deres klienter. Analyser ble basert på metodisk konsept av rettet kvalitativ innholdsanalyse, diskutert og vurdert av et tverrfaglig forskningsteam bestående av medisinske antropologer, medisinske leger og en religiøs studielærer. Les her

Science and The Reconnection; Gary Schwartz, Ph.D. University of Arizona, Director Laboratory for the Advances in Consciousnesss and Health – Bioenergetic studies Conducted on Reconnective Healing Practitioners & Those Being Treated.


Les mer her

Fjern – healing

IONS Distant Healing Bibliography gir en omfattende oversikt over artikler, bøker og forskningsrapporter i dette voksende feltet. Den nåværende bibliografien er et pågående arbeid og vil utvikle seg til å bli en annotert database med ressurser som kan søkes av forfatter, dato, institusjon, utgiver og fag.
Ressurser i bibliografien vil også utvides til å inkludere referanser ikke bare til tekst, men til lyd-, video- og webressurser. http://www.noetic.org/research/projects/compassionate-intention-prayer-and-distant-healing/reading

Andre forskningsartikler som kan leses på samme side er:

  • Dr. Benor, Daniel J. «Survey of Spiritual Healing research». Complement Med Res 1990; 4: 9-33
  • Dr. Benor, Daniel J. «Spirituel Healing: A Unifying Influence in Complementary Therapies». Complement Ther Med 1995; 3: 234-238
  • Dr. Benor, Daniel J. «Spiritual Healing in Clinical Practice». Nursing Times 1991, 87, 35-37
  • Dr. Benor, Daniel J. Distant healing – link: http://noetic.org/sites/default/files/uploads/files/Benor_DistantHealing.pdf
Reconnective Healing

Systems Laboratory gjennomførte en serie nøye designet, kontrollert vitenskapelig eksperimenter for å bestemme om energien var noe målbar og ekte i laboratorium. Healer Dr. Pearl og flere av hans studenter tjente som sendere av energi mens det var frivillige som fungerte som mottakere i studiene.

  • Den første testen viste at bindefoldede personer kunne oppdage energien opp til 83 prosent av tiden.
  • Den andre viste at energien fungerer som en elektromagnetisk signal.
  • Den tredje viste at avsenderens hjertebølge, målt av elektrokardiogram (EKG) imprints i mottakerens hjernebølge, som var målt med et elektroensfalogram (EEG).
  • Mest betydningsfulle i denne tredje eksperiment er at om mottakeren var bevisst klar over energien, hjernen stater reagerte akkurat det samme, slik at hjernen på en eller annen måte oppdager ubevisst og mottar energien uten behov for tanke, tro, håp eller tro.

Les her

by Drs. Koji Tsuhiya, Toshiaka Harada, Hiroshi Motoyama


Energi – healing

Denne studien viser at energimangler og venstre / høyre ubalanser i underkroppen ble korrigert, og den normale balansen mellom Qi-energidistribusjonen i fagets meridian-system ble gjenopprettet.

Endringer i kroppens energiske forhold ble målt ved AMI (Apparatus for Meridian Identification) gjennom de tre sesjonene av Reconnective Healing utført på et individ som hadde en utmattelse i bena, og hadde vært ute av stand til å gå i 6 måneder før denne studien. Før helingsprosessen ble signifikante Qi-energi mangler og venstre / høyre ubalanser oppdaget i individets underkropp, noe som tyder på en tilstand hvor betydelig Qi hadde skiftet til overkroppen (+ 23%) og følgelig hadde Qi i underkroppen blitt utarmet.

Lignende øvre / nedre ubalanser ble oppdaget i autonomt nervesystemfunksjon og kroppens beskyttende funksjon, noe som indikerte at deres aktivitetsnivå i underkroppen ble signifikant redusert. Etter hvert som de helbredende øktene utviklet seg, ble både Qi-energi mangler og aktivitetsnivåene for både det autonome nervesystemet og kroppens beskyttende funksjon i individets underkropp økt.

http://journals.sfu.ca/seemj/index.php/seemj/article/view/451

by Drs. Konstantin Korotkov, Dmitry Orlov, Krishna Madappa


Artikler

Reiki – healing

Reiki er en vibrasjons- eller subtil energi, terapi som oftest blir lettere ved lett berøring, som antas å balansere biofeltet og styrke kroppens evne til å helbrede seg selv. Selv om systematisk forskning på effektiviteten av Reiki healing er liten så langt. Reiki healing brukes i økende grad som et supplement til konvensjonelle medisinsk behandling, både inn og ut av sykehusinnstillinger. I denne artikkelen vil teorien om Reiki healing bli gjennomgått for å gi leserne en kontekst for den voksende populariteten til denne helbredende modaliteten. Programmer som inneholder Reiki i klinisk setting vil bli diskutert, samt viktige hensyn å ta ved å sette opp et slikt program. Endelig vil forskningslitteraturen til dato på Reiki bli gjennomgått og evaluert.

Pamela Miles, grunnlegger av Institute for Advancementnav komplementære terapier (I * ACT), er en Reiki master og meditasjonslærer som foredler komplementær medisin og utvikler pedagogiske programmer og forskningsinitiativer på energi medisin for sykehus og helsevesenet organisasjoner i nordøst. Gala True, PhD, er seniorforsker og assisterende direktør for medisinsk etikk på Albert Einstein senter for byhelsepolitikk og forskning i Philadelphia, PA.

alt-ther-reiki_rev-biofield-therapy_2


Bøker

Bruce Lipton, PhD – Cellular Biologist, førende ekspert innen kvantfysikk, DNA og cellebiologi har med sin forskning på energi felt bidratt  til gjennombrudd innen energi medisin, kvantefysikk, DNA og genetikk, og biokjemien av følelser. Vi ser hvordan de gamle konvensjonelle helsemodellene, som har stått på kirurgi og reseptbelagte legemidler, blir utfordret av en bølge av dramatiske, ikke-invasive sinnekroppen og energibaserte healingsteknikker. Mens mange av disse teknikkene er hundre år gammel, genererer de nå verdensomspennende studier med bemerkelsesverdige resultater. Vi vil møte ekspertene i verdensklasse, samt anerkjente kropps-og energi-medisinutøvere, og vitne til inspirerende personlige historier. Vi vil undersøke hvordan denne kvantesvingningen i forståelse påvirker vår helse, vårt samfunn og vår fremtid.
https://www.brucelipton.com/store/the-healing-field-exploring-energy-consciousness


Dr. Schwartz, Gary E. & Linda G. Russek. «Dynamical Energy Systems and Modern Physics: Fostering the Science and Spirit of Complementary and Alternative Medicine».
Alternative Therapies 1997; 3: 46-56


Dr. Schwartz, Gary,  Professor at University of Arizona, book: The Energy Healing Experiments». Se www.drgaryschwartz.com.
One of the studies on Reconnective Healing™ is mentioned in this book.


Dr. Tiller, W.A., W.E. Dibble Jr, R. Nunley et al. «Toward General Experimentateion and Discovery in Conditioned Laboratory Spaces: Part I. Experimental pH change Findings at Some Remote Sites».
Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: 145-157


Dr. William A. Tillers bok: «Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution».
Papers on Professor Dr. William Tiller’s energy healing work can be found at www.tiller.org. His work with Reconnective Healing is discussed in this book.


 

Forskning – på Healing NAFKAM 2018

Forskning – Acupuncture for the treatment of overactive bladder_ A protocol for systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Forskning – Fjern healing austin2000

Forskning – ca HEF CA Shields et al 2016

Forskning – Healing1-Practice Based Theory of healing

Forskning – Imbalance Energy Field Text Subm NANDA 2016

Forskning – Intention Healing

Forskning – Non-participants and reasons for non-participation in a pragmatic trial of energy healing as cancer rehabilitation

Forskning – Reiki og TT

Forskning- AHNA 2017 NANDA-I Approved Imbalanced Energy Field-Diagnosis

Forskningsprosjekt del 1 om healing – Jonna Widell