DNH søker forbundssekretær som i hovedsak jobber hjemmenfra. Søknadsfrist 01.09.19

DNH`s gode og trofaste forbundssekretær gjennom 8 år slutter, da han har søkt nye utfordringer. DNH søker derfor etter hans etterfølger. Det Norske Healerforbundet har siden oppstart i 1994 vokst jevnt og trutt i antall medlemmer, og er av den grunn for tiden i en viktig organisasjonsutviklingsprosess som ny forbundssekretær vil bli en del av. Fremover er det tenkt at forbundssekretær rollen skal videreutvikles og ivareta oppgaver spesielt innen medlemspleie og drift av forbundets nettside.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak nettbaserte, og det kan derfor arbeides hjemmenfra.

Sentrale oppgaver

  • Post inn og ut til Healerforbundet
  • Oppfølging av leverandøravtaler (forsikringsavtale, IT, økonomi, med mer etter fullmakt fra styret)
  • Føre fortløpende regnskap
  • Oppdatere interne medlemslister og registreringer, oppdateringer og meldinger til Brønnøysundregisteret.
  • Delta i månedlige møter med Fagetisk råd (FER) vedrørende godkjenningsprosessen for medlemmene og ivareta dialog med medlemmene om godkjenningsprosessen.
  • Delta på styremøter for å sikre kontinuitet og informasjon til styret om daglig drift og informasjon fra FER.
  • Håndtere individuelle medlemsspørsmål, og spørsmål fra publikum. (Ivareta forbundets rutiner med utsendelse av velkomstbrev, forsikringsbevis, evalueringsskjema, DNH`s etiske regler og personvern.)  Ved større saker/spørsmål. er det 3 uker behandlingstid.

Nåværende forbundssekretær har på mange måter fungert som hjertet i organisasjonen med ansvar for å ivareta daglig drift, oppfølging av internkontroll, sekretæroppgaver for Fagetisk råd og Landsstyret. Forbundet søker etter en stødig jordnær person med kvalifikasjoner innen regnskap, IKT wordpress og kompetanse innen internkommunikasjon. Det tas forbehold om endring av oppgaver som følge av organisasjonsutvikling.

Forbundet deltar årlig på messe og arrangerer selv konferanser, Landsmøte og samlinger for medlemmene som er basert på frivillig arbeid. Det er viktig at forbundssekretæren medvirker til god informasjon og kommunikasjon internt i forbundet, og selv ikke er redd for å ta i et tak i samarbeid med de frivillige. God opplæring vil bli gitt.

Søknadsfrist: 1.september 2019

Spørsmål kan rettes til styrets leder, Ingunn Brattlid, mobil 482 39 932 eller Sissel Grana mobil 90817678 (legg eventuelt beskjed på svareren, så ringer vi tilbake så fort vi får mulighet.)

Det ytes en godtgjørelse på kr 132 000 kr pr år, gratis medlemskap i DNH og fri deltakelse på messe og konferanser.

Det er ønskelig med tiltredelse fra 01.november 2019, eller etter nærmere avtale.