Nr. 5-18: Healingmetoder – en presentasjon av ulike metoder.

I denne artikkelen presenteres ulike metoder for healing. Å lære seg en metode kan være en god start for å komme i gang som healer. Likevel er det verdt å merke seg at en trenet healer etter hvert vil utvikle sin egen form, som passer med healerens personlige stil og den energi healeren er formidler av.

Hva er en metode?
En metode (etymologi av gresk methodos) er pr definisjon det å følge en bestemt vei mot et mål. I Store Norske Leksikon beskrives en metode, sitat: En planmessig fremgangsmåte, især innen vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper. Mange har også forsøkt å oppstille metodiske krav som gjelder for alle vitenskaper. For Aristoteles var legekunsten det ypperste metodiske forbilde.

Jack Angelo (2007) skriver om metode innen healing, sitat: Metodeologien har oppstått fra premisset om at all energi har en åndelig opprinnelse at all energi er ånd. Ved å arbeide med det subtile energisystemet med strømningene av disse energiene er healing den eneste komplementære terapiformen som har utviklet en vitenskap omkring det eteriske.»

I dagens samfunn er det på mote å beskrive metoder for det meste. En metode kan imidlertid fort bli til et tilstivnet mønster som kan kvele kreativitet. Derfor er det viktig for en healer å holde seg åpen for intuisjonen, slik at healingen forblir den kunst som healing også er i møtet med klienten.

Møtet mellom en klient og en healer representerer en ramme for healingen, og den metodiske tilnærmingen i dette møtet med klienten er etikk og kommunikasjon. På dette området mener Det Norske Healerforbundet (DNH) at det er viktig med metoder og rutiner, slik at møtet med klienten skal oppleves trygt og forutsigbart. DNH har etiske retningslinjer og stiller krav om VEKS fag for å ivareta klienten på en god måte, og DNH stiller krav om VEKS kurs for at en healer skal få registrere seg i alternativregisteret i Brønnøysund.

Når det gjelder selve healingen, så mener DNH at det er umulig å stille et felles krav til metode, nettopp for at det er så viktig å ivareta et rom for kunsten i healing. For mange healere er det imidlertid en trygghet å lære seg en healingmetode og bruke denne under healingen. Andre stoler på sin erfaring, intuisjon eller utvidet bevissthet og kontakt med guider og engler på den andre siden som støtter under healingen. Det er et mangfold av metoder som er utviklet, og DNH tar ikke stilling til om en metode virker bedre enn noen annen, da det er energien som kommer igjennom som har betydningen for healingen.

Reiki healing
Reikis gamle healingskunst har blitt praktisert og undervist i verden i tusenvis av år. Reiki er satt sammen av Rei og Ki og kan oversettes med «universell livsenergi». Reiki healing er en metode gjenoppdaget av Mikaomi Usui (1865–1926) fra Japan, og regnes derfor som et gammelt japansk healingssystem (4).

Reiki er en enkel metode som benyttes både ved selvutvikling og ved healing av andre som gir mulighet til å åpne opp mottageligheten for en universell energi. I reiki bruker healeren menneskelig intensjon, dvs healeren innretter en god intensjon overfor klienten. Dette kan grovt defineres som å bruke en medfølende mental handling. Metoden innebærer at reikihealeren legger hendene på kroppen til klienten og behandler systematisk etter et bestemt mønster. Reikienergien går automatisk til de områdene i kroppen som har behov for behandling og kan innebære for eksempel harmonisering av allergier, oppretting av skjeve hofter, balansering av atlasvirvel, effektiv behandling mot ulike typer frykt. Behandling foregår som regel på en behandlingsbenk, der klienten ligger godt og avslappet. En reikihealer stiller ingen diagnose under en healing. Reiki kan brukes som egenbehandling og noen behandlere tilbyr også fjernhealing med Reiki. Reiki behandling skal god effekt på helse, velvære og personlig vekst.

Med tiden er det utviklet nye metodiske retninger av Reiki, for eksempel Rainbow Reiki, som er kjennetegnet med et utvidet innhold av personlighetsutvikling og praktiske løsninger på konkrete livsproblemer. Rainbow Reiki inneholder diverse metoder som for eksempel Krystall Healing som jeg også vil omtale her nedenfor. Både mennesker, dyr og planter kan få Reiki som gis ved hjelp av hendene, av en innviet Reiki-lærer.

Trance – healing
En trance er en tilstand av endret bevissthetstilstand som vanligvis oppnås gjennom dyp konsentrasjon og meditasjon der man bevisst bruker ulike teknikker og metoder for å tømme tankene i hodet (Norsk leksikon).

Trance healing er en form for healing hvor healeren ved hjelp av teknikker endrer sin bevissthet for å oppnå en kontakt med høyere bevissthetstilstand og kontakt med den åndelige verden. Når healeren er i trance, er den universelle energien fra den åndelige verden i stand til å komme gjennom healeren. Healeren er bare det instrumentet som åndsverdenen bruker til healingprosessen.

For noen år siden gikk jeg et kurs i trancehealing selv. Underveis i kurset trente vi healing på hverandre, og byttet på rollene om å være healer og klient. I rolle som klient oppdaget jeg at man også kommer i en endret bevissthetstilstand fordi man blir påvirket av healeren trancetilstand. Læringen for meg var en erfaring om at det ikke nødvendigvis er noe forskjell mellom healer og klients bevissthet på et nivå når overføringen av energi skjer. Healeren var en igangsetter, men det er i klientens bevissthet healingen også skjer.

Deeksha healing
Deeksha healing tilhører en Indisk metode for overføring av gudommelig energi (6). Jeg har forstått målet med denne metoden er å bidra til å hjelpe klienten til å åpne opp for sin høyere bevissthet. Deeksha (også stavet som Diksha) i sanskrit betyr benediction (velsignelse), sitat: Det er overføringen av Guddommelig Energi, som over tid er utformet for å skape tilstanden Enhet i den som mottar energi. Deeksha energien sies å bli kanalisert til verden gjennom en guddommelig nådegave av to avatars of Enlightenment, Sri Bhagavan og Sri Amma, som bor i Golden City, i India.

Overføringen av energi initierer reise inn i høyere bevissthet, sitat: Deeksha initierer en nevrobiologisk forandring i hjernen som når den er fullstendig, gjør det mulig for sansene å være fri for sinnets forstyrrelser. Når sansene er fri fra sinnets tolkninger, oppstår en naturlig klarhet i oppfatning med tilhørende spontane følelser av glede, indre ro og tilknytning til Enheten i alt, sitat:

Deeksha overføres av deeksha giveren (healeren) som vanligvis legger hendene sine på kronen på hodet ditt i omtrent 1 minutt. Mottakeren kan oppleve en prikkende følelse i hodet, eller salig energi som strømmer gjennom kroppen, eller noen ganger ingenting i det hele tatt. Erfaringer under deeksha varierer, noen ganger sterke, noen ganger subtile, noen ganger forsinket til like dager senere. Uansett opplevelsen kan mottakeren stole på at prosessen med tilknytning til Enhet har begynt, en prosess utformet av Guddommelig nåde for din egen natur som vil føre gradvis (eller noen ganger spontant) inn i din egen akselererte oppvåkning. Deeksha er dogma-fri og tilhører ikke noen bestemt religion, filosofi eller trossystem. Det hjelper hver og en av oss å oppdage og fullt ut oppleve virkeligheten av vårt eget unike forhold til det guddommelige.

Theta Healing
ThetaHealing-teknikken er en helbredelsesmetode som ble opprettet av Vianna Stibal i 1995 under hennes egen personlige reise tilbake til helse etter at hun ble helbredet fra en svulst i benet (3). ThetaHealing skjer med utgangspunkt i meditasjonstreningsteknikker basert på åndelig filosofi om hvordan man kan forbedre utvikling av sinn, kropp og ånd (www.thetahealing.com), sitat: «Thetahealing tar utgangspunkt i at menneskets hjerne har fem hovedfrekvens hjernebølger: Beta, Alpha, Theta, Delta og Gamma. Disse hjernebølgene er i konstant bevegelse, hjernen produserer konsistente bølger i alle frekvenser. Thetafrekvensen er en tilstand i sinnet som ansees for å et utgangspunkt for å skape og forandre virkeligheten. Gjennom meditasjonsteknikkene lærer man å bruke sin naturlige intuisjon til å endre sine hjernebølger til Theta nivå. Gjennom å være på Theta hjernebølgen kan healeren observere at en fysisk eller en følelsesmessig healing gjøres.»
ThetaHealing-teknikken er en meditasjonsteknikk og åndelig filosofi – ikke spesifikk for en religion, men aksepterer dem alle – med det formål å komme nærmere Skaperen. ThetaHealing er også kjent for de 7 eksistensplanene, der healeren bruker meditasjonsteknikkene til å knytte seg til en høyere åndelig kraft og ber om en endring som ønsket av klienten. Theta er en treningsmetode for både sinn, kropp og ånd som bidrar til å fjerne begrensende tro og utvikle dyder i det man gjør. Gjennom ThetaHealing-teknikken lærer man hvordan man skal bruke sin egen naturlige intuisjon for å skape spontan fysisk og emosjonell velvære gjennom å endre hjernebølge syklusen ved å inkludere «Theta» -staten. Gjennom meditasjon og bønn skaper ThetaHealing også en positiv livsstil.

Personlig fikk jeg do erfaring med Thetahealingen da jeg gikk et kurs og lærte meg noen av de grunnleggende meditasjonsteknikkene som brukes i healingen. Min egen erfaring er at theta healing har en oppløftende effekt, som kan stimulere både til nye ideer og endring i livet for de som har behov for det.

Reconnective Healing
Dr. Eric Pearl er en som har bidratt med kunnskap om healing (4). Reconnective healing har sin opprinnelse da pasienter i Dr. Eric Pearl`s kiropraktor praksis begynte å rapportere helbredelser da han holdt hendene i nærheten av dem uten at han fysisk berørte dem. Gjennom Dr. Pearls forskning, hans egen erfaring og oppdagelsesreise definerte han «Reconnective Healing.», sitat: « Reconnective Healing er der vi begynner prosessen med å oppleve vår egen evne til å få tilgang til feltet for den uendelige forsyningen av energi, lys og informasjon, for å tillate en regenerering tilbake til en optimal balanse på alle nivåer; Mentalt, fysisk, følelsesmessig og åndelig.» I motsetning til annen type av healing som mer legger vekt på metoder, mener Pearl at Reconnective Healing kan praktiseres uten komplisert teknikk eller utførlig ritual.

Følgende kan leses gjennom Pearl`s egen nettside, sitat: Reconnective Healing er den nye energien, lyset og informasjonen til vår planet. Det er en svært utviklet form for energiinteraksjon som fortsetter å fremme vår helse, balanse og livskvalitet fremgang med uendelig frihet og utvidet bevissthet. Det fremmer vår evne til å helbrede oss selv og påvirke andres liv. I 2009 deltok jeg på et helgekurs i Stockholm der Eric Pearl sto for undervisning og demonstrasjon av reconnective healing selv. I kurset var jeg vitne til noen av de sterkeste demonstrasjoner på healing som jeg har sett.

Reconnective Healing er anerkjent av dagens vitenskap som Reconnective Healing-frekvensene, og består av dette nye, all-inclusive spekteret av energi, lys og informasjon, sitat. Disse vibrasjonsfrekvensene omfatter energisystemene og fordelene med alle energisparende teknikker, men er tilgjengelige uten kompliserte trinn, prosedyrer eller ritualer, og kan læres av alle. Reconnective Healing ikke terapi eller behandling, det er endring. Hver persons helbredelse vil være unik, da hver av oss har vår egen uavhengige perfeksjon. Det er et vibrasjonsskifte som skjer i selve cellene under healingen. Man begynner å avgi mer sammenhengende lysnivåer som en personlige gjenoppretting, et skifte som kan være på et fysisk nivå, mentalt eller følelsesmessig. Å motta personlig tilbakekobling og gå inn i et skifte er et personlig valg.

Hvit tids healing
Universell hvit tids healing formidlet av Channie West (1996) tar utgangspunkt i menneskets energiutstråling i auraen, sitat: «Sykdom kan leses i auraen som mangel på vibrasjoner, frekvenser, toner og farger. «Hvit tids healing går tilbake i tid til før skaden oppsto… hvit tid defineres som nåtid, fortid og fremtid i en enhet… «Hvit tid skapes av seks separate energier som danner en syvende.» Så kan «kraften» ta bort smerten i nåtid og framtid.» «Man fyller opp spesielle tomrom i kroppen med hvit tids kvalitet» – med dette kan en øvet person dematerialisere seg, og finne lindring ved smerter og en styrking av kroppens selvhelbredende prosesser (18).

Hvit tids healing er kanskje det jeg opplever som den mest spennende metoden. Første gang jeg fikk healing selv var av en kvinne (nå avdød) som hadde tilknytning til Channie West. Kvinnen brukte teknikker og jobbet mye på avstand og rundt min aura, som også innledet med å avlese min aura. Mens hun holdt på renset hun min aura for noe negativ ytre påvirkning og lærte meg også en teknikk for å rense min aura selv. Etter healingen kunne jeg kjenne en lettelse.

Tesla healing
Tesla Soul Communication er basert på Nikola Tesla Nikola Tesla, (f.1856 – d.1943) forskning på energi om at energi ikke bare er en mekanisk bevegelse av partikler men er i samspill med bevissthet (7). Sitat: Tesla healing er en helbredelsesmetode der healeren og klienten reiser sammen fra å kommunisere på nivået av det bevisste sinnet, for å nå det underbevisste sinnet, til og med overskride videre til det integrerende sinnets nivå. Healeren går til kilden for å bringe meldingen. Klienten trenger ikke, og mesteparten av tiden, er ikke fysisk tilstede når denne metoden utføres. Denne kommunikasjonen overskrider kommunikasjon med ord. Dette er kommunikasjonen gjennom mening, bilder og følelser. Healeren skriver ned alt som det kommer gjennom, uten å behandle det gjennom sitt logiske sinn eller korrigere det.

En prosess med Tesla Soul Communication hjelper klienten å forstå hvorfor klienten selv er til hinder for sin helse, eller hvordan og hvorfor de saboterer seg selv, skaper en situasjon eller tilstand som blokkerer dem fra å gå fremover, fra å gjøre en endring mot bedre helse. Denne metoden kan også hjelpe med å finne ut den bakenforliggende årsaken til en sykdom, for eksempel manifesterte en sykdom for å straffe seg selv, straffe andre, for å få oppmerksomhet eller for å unngå forandringer i eget liv.

Bakenforliggende årsak som avdekkes kan også være et traume fra barndommen, noen erfaringer fra et tidligere liv, motstand mot å akseptere en situasjon eller noen sannheter. Hendelser som kan ha vært vanskelig å håndtere, og erfaringer man ønsker å glemme er skjøvet inn i det underbevisste sinn. Problemet er at de forstyrrer ens liv som påvirker ens reaksjoner, skaper frykt og sykdommer. Prosessen med Tesla Soul Communication hjelper med å bringe disse problemene fra det underbevisste til det bevisste nivået, hvor man kan håndtere dem og å overskride problemet.

Terapeutisk Tuch /healing
Terapeutisk berøring ble utviklet til bruk innen sykepleien men brukes i dag på mange andre områder innen helsestyrking og sykdomsforebygging særlig i USA. Metoden ble utviklet i 1970-årene av senere professor i sykepleie på University of New York, prof. dr. Dolores Krieger, sammen med healeren Dora Kunz (19). De ville gjerne gjøre energetisk behandling så enkelt og ukomplisert at den lett kunne integreres i en vanlig sykehushverdag. Dolores Krieger var selv utdannet som sykepleier, men godt kjent med tradisjonelle energetiske behandlingsmetoder og imponert over de resultatene disse kunne oppnå. Men det tok svært lang tid å lære disse metodene. Derfor bestemte hun seg å utvikle en ny metode sammen med Dora Kunz. Sitat: Målet for Terapeutisk berøring som metode var å være et komplementært og helhetlig tilbud innen vanlig skolemedisin. Metoden gir målrettet berøring og svak stimulering, som aktiverer og harmoniserer kroppens energetiske prosesser og styrker helbredelsesprosessen. Den positive virkningen av terapeutisk berøring vises ikke bare i lindring av smerter, men også som dyp avslapning ved angst og stress, som generell vitalisering, hurtigere leging av sår etter operasjoner og som styrkende ved kroniske og akutte sykdommer blant annet etter. Kjemo- og stråleterapibehandling av kreft, slik at behandlingen tåles bedre og pasientene merker færre bivirkninger.

Metoden innebærer en bevisst styring av energi med behandlerens hender slik at pasientens egne helbredelsespotensial aktiveres, harmonieres og stabiliseres. Slik blir helbredelsesprosessen styrket og kan skje hurtigere. Immunsystemet stimuleres og medisiner virker bedre, slik at det ofte blir mulig å redusere doseringen. Men på sykehus og institusjoner brukes terapeutisk berøring ikke bare for pasientene. De ansatte ber gjerne om hjelp når de f.eks. har vondt i hodet, føler seg utslitt eller fysisk og psykisk belastet. Samarbeid. Men da måtte metoden kunne anvendes hurtig, ikke se oppsiktsvekkende ut og kunne gi målbare og kontrollerbare resultater.

Lydhealing
Lyd er uten tvil det viktigste og allestedsnærværende vi mottar i det daglige. Mange sensitive vil kanskje si utsettes for, for lyd kan for noen også oppleves som støy. Samtidig tilhører lyd en gammel tradisjon i mange kulturer for å fremme helse og velvære. Gjennom rytme, sang og musikk oppstår også helbredende energi som kan vibrere på en høyere frekvens, og virke healende på både kropps- og sjelsnivå.

Musikkterapi er et fagområde som beskriver sammenhenger mellom musikk og helse på en systematisk og vitenskapelig måte (1). Vibrasjonen av lyd virker på et cellenivå, er som er påvist gjennom forskning. Personlig er det mange som kan skille mellom lyd som virker stressende og hva som virker healende. Meditasjonsmusikk kan virke stressende for en som har et rolig liv, mens for en som har en stresset arbeidshverdag, kan meditasjonsmusikk være akkurat det personen har behov for.

Naturens egne lyder med fuglekvitter, sildrende vann og vinden som stryker gjennom tretoppene er naturlige healinglyder for mange. Å være i slike naturlige lyder kan imidlertid bidra til behov for rytmer og lyd med mer trykk i som for eksempel tromming. I healing bruker man ofte trommer og klangboller som lyd, både roer ned sinnet og kan bidra til å klargjøre mål.

Lyd brukt i healing kan representere et mangfold der det er mulig å oppnå den indre roen man har behov for om det er ved smerter eller bare som et løft i humør og glede.

Krystallhealing
Marianne Behn er en som har løftet krystallhealing til et terapeutisk nivå i Norge, men terapeutisk bruk av krystaller kan spores helt tilbake til det gamle Hellas og Egypt. Hun forteller i sin bok «Stjerner og krystaller» om hvordan de ulike krystallene virker og kan brukes i healing til å bedre ens livskvalitet (10), sitat: Mineralriket er den eldste livsformen på jorden. Krystaller er derfor det høyeste aspektet av vår verden. Sammen med luft, vann og ild, er mineralene det som alt liv springer ut fra. Krystaller utstråler energier, som setter i gang de samme energiene i både tanker og følelser.

Sitat: Krystaller dannes i mange former, og formen er bestemt av krystallens kjemiske bestanddeler og bindinger fra enkle kubiske til flytende i form fra salt og sukker til vakre edelstener. Krystaller brukes både som smykker og pynt, men da ofte polert og skåret til. Krystaller brukes også i forbindelse med chip som inngår i computere og i sol- teknologi. Quartz krystaller har blant annet en naturlig egenskap som heter pietzoelectricity, en evne til at generere et elektrisk felt som gjør at den er nyttig i radio og video utstyr.

Krystallene kan gjennom enkle teknikker bidra til å skape fokuspunkt, fornye energi og virke stressdempende i kombinasjon med meditasjonsøvelser og healing. Den enkelte krystall har sin unike kraft og kan hjelpe med for eksempel å få et overblikk og et klart syn i en situasjon. Krystallenes støtte kan brukes på mange plan for å forbedre sin personlige kraft, sine muligheter, glede og selvhealing. Selv har jeg av og til en krystall i lommen eller liggende på skrivebordet og nattbordet der jeg sover.

Healing er et supplement
National Center for Complementary and Integrative Health i USA (NCCIH) bruker generelt begrepet «komplementære helsemetoder» i forhold til alternativ praksis og metoder med ikke-vanlig skolemedisins opprinnelse (9). De bruker «integrativ helse» som begrep når man snakker om komplementære tilnærminger som et supplement til vanlige helsevesen.

Det er mange definisjoner av «integrativ» helsevesen, men alle involverer å bringe konvensjonelle og komplementære tilnærminger sammen på en koordinert måte. Bruk av integrative tilnærminger til helse og velvære har vokst innenfor helsevesenet over hele USA. Forskere undersøker for tiden de potensielle fordelene med et integrert helsevesen i en rekke behandlingssituasjoner, inkludert smertebehandling for militært personell og veteraner, lindring av symptomer hos kreftpasienter og overlevende, og i helseprogrammer for å fremme sunn atferd for å forebygge sykdom. I Norge har det vært forholdsvis stille rundt disse spørsmålene til tross for at svært mange bruker komplementære helsemetoder i kombinasjon med behandling i det ordinære helsevesenet, siden Aarbakke utvalgets (NOU 1998) foreslo at det i større grad enn i dag legges til rette for at pasienter som ønsker helsehjelp av alternativmedisinsk utøver mens de er innlagt i institusjonen, gis anledning til det (17). Videre foreslo Aarbakkeutvalget at det på sentralt hold avsettes midler til slike prosjekter som dels kanaliseres gjennom, eller brukes av, kommuner og fylkeskommuner, og dels fordeles av Sosial- og helsedepartementet etter søknad fra skolemedisinske og alternativmedisinske utøvere som ønsker støtte til nærmere beskrevne samarbeidsprosjekter.

Kilder:
1. www.musikkterapi.no/
2. www.thereconnection.com
3. www.thetahealing.com
4. www.Reiki Network.com
5. www. Rainbow Reiki.no
6. www.awakening-healing.com/ Healing/deeksha.htm
7. www.teslametamorphosis.com
8. www.krystallakademiet.com
9. www.nih.gov/about-nih/what-we-do/nih-almanac/national-center-complementary-integrative-health-nccih
10. Angelo, Jack (2007) «Healing, om den helbredende kraften i dine hender» NW Damm &Sønn
11. Behn, Marianne (2009) «Stjerner og krystaller» Bokklubben.Pearl, Eric (2004) The Reconnection. Heal O’Becker, Robert (1997) The Body Electric: Electromagnetism and The Foundation of Life
12. Yourself, Heal Others. (760 ratings by Goodreads)
13. Paperback , English
14. Simpson Liz (1998) Krystallhealing Hilt og Hansteen
15. Stibal, Vianna (2011) Thetahealing, Adlibris
16. Petrovic Anya (2017) TESLA METAMORPHOSIS – Heal and Evolve
17. Regjeringen Aarbakkeutvalget (NOU 1998:21)
18. West, Channie (1996) En engels dagbok isbn 91-630-9791-5 kontakt adr. angitt: «CHANNIES BOK», BOX 43, S-186 03 BROTTSBY
19. http://www.therapeutic-touch-bartholomay.com/wp-content/uploads/2011/05/Artikkel-Visjon11.pdf