DNH`s formål er å bidra til forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på verdifull og helsefremmende terapiform som har sin rettmessige plass i samfunnet, bidra til å fremme og integrere helhetstenkning i medisin og terapi, aksept av healing som en seriøs virksomhet innenfor rammen av et mangfold og fritt helsemessig behandlingstilbud i Norge.

DNH arrangerer årlig HealingkonferansenOSLO, som er åpen for alle å delta på.

Alle medlemmer og støttemedlemmer av forbundet har gratis inngang.