Healerforbundet

Ny forbundssekretær

Ny forbundssekretær

28. april 2021

Styret har den glede å fortelle at rekrutteringen av ny forbundssekretær er på plass.

Det var gjennomsnittlig et høyt nivå på de 43 søkerne av stillingen og ansettelsesutvalget tok inn 7 personer til intervju.

Et enstemmig styre besluttet til slutt å tilby Yanina Soloshenko stillingen. Yanina har mastergrad i internasjonale relasjoner fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Hun har også diverse kurs innen økonomi,
statistikk og mikroøkonomi fra Universitet i Oslo (UiO) og kommer fra stilling som organisasjonssekretær for norske Fagskolestudenter. Hun har også bakgrunn fra ledelse av IT prosjekter og som junior revisor i bank.

Yanina vil bli presentert for medlemmene på Jubileumskonferansen den 19.10. Styret håper derfor at så mange av medlemmene som mulig melder seg på og blir med på å ønske Yanina velkommen som forbundets nye
sekretær.