Healerforbundet

Innkalling til Ekstraordinært Landsmøte 2. november kl 19:00.

Innkalling til Ekstraordinært Landsmøte 2. november kl 19:00.

31. august 2021

Innkalling til Ekstraordinært Landsmøte 2. november kl 19:00.
Sted: Zoom møte.

Saksliste:
Valg
Regnskap 2020
Budsjett 2021