Aktuelt

Innspill til helse- og omsorgskomiteen

DNH/v styreleder Rita Ask har sendt inn skriftlig innspill til representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.

Les innspillet her: DNH til helse- og omsorgsdepartementet_ Innspill til representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Høring – Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

I ferien har Ingunn Brattlid på vegne av DNH skrevet høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om å innføre MVA plikt på alternativ behandling – se link til høringssvaret nedenfor: DNH Høringsuttalelse

Eller les i PDF format: DNH Høringsuttalelse MVA avgift på alternativ helserelatert virksohet i tillegg høring på kosmetisk behandling

Smittevernveileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

DNH videresender smittevernveileder som ble publisert 19.04.2020. Trykk på denne lenken for å lese: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt

Vi ber alle medlemmer om å sette seg inn i veilederen. Veilederen er også delt i medlemmenes FB gruppe for faglige refleksjoner og drøfting av spørsmål

Gjenåpning av healingpraksis — til orientering

«Andre virksomheter» som alternativ behandling foruten massasje, kan starte opp igjen dato 20. april etter myndighetenes covid –19 tiltak, med visse forutsetninger. Du må overholde smittevern rutiner, og du skal beskytte deg selv og dine klienter.

Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, kan holde åpent hvis kravene om smitteverntiltak følges. Myndighetene har gitt råd om å ikke ta for mange klienter, ikke bruke for lang tid på klienten, men gjøre det som er av størst betydning. Her må du som terapeut vurdere ut fra hver klient situasjon.

Den regelen som kanskje er vanskeligst å overholde er 2 meters regelen. Man må legge opp klientavtaler slik at det ikke sitter flere klienter på venterommet om gangen.

Dette kan du forberede pasienten på ved bestilling av time.

Be klienten bruke antibac etc om mulig før de tar i dørklinker.

Minne klienten om å hoste i albuekroken eller i lommetørkle om det skulle bli nødvendig. Dette er vaner som hindrer smitte.

La klienten vaske hender med såpe i godt varmt vann.

Som terapeut må du spraye alle dørklinker og evt. rekkverk med antibac, 70% sprit eller tørke over med klorvann ( dette blander du selv). Tiltakene må gjøres før og etter hver pasient.

Helsedirektoratet har sagt at det vil komme en standard for smittevern for vår bransje senest 27. april.

Nasjonale myndigheter har besluttet å stenge all alternativ virksomhet til og med 13. april. 

Dette innebærer at healing og timeavtaler med DNH`s medlemmer kun kan skje gjennom web eller som fjernhealing.

For de av forbundets medlemmer som sliter som følge av redusert drift, har styret vedtatt å tilby utsettelse av frist for betaling av kontingent. Styret har informert myndigheter om medlemmenes situasjon og har søkt om støtte til tiltak for å hjelpe.

Linker med informasjon om corona og myndighetenes tiltak :

Forbundet vil oppdatere med fortløpende informasjon. 

Bli medlem

Jobber du med healing eller er du interessert i et støttemedlemskap hos oss?
Les mer om våre medlemsfordeler og medlemskategorier.

Siste blogginnlegg