Det Norske Healerforbundet

Det Norske Healerforbundets viktigste arbeid har siden stiftelsen i 1994 vært knyttet til aktivt informasjonsarbeid og kommende lovreguleringer av alternativ behandling.

DNH har vært representert i referansegruppen for alternativ medisin i Sosial- og helsedirektoratet siden 2000.

Gruppen har vært rådgivende i spørsmål om alternativ behandling og ved opprettelsen av Aarbakke-utvalget.

DNH er av Sosial og Helsedirektoratet godkjent som uttøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling.

Alle healere tilsluttet DNH er forpliktet til å overholde et etisk regelverk.

Det finnes mer tilgjengelig informasjon på internnettet, som er et tilbud til medlemmer av Det Norske Healerforbundet.

Les mer om hvordan bli medlem hos Det Norske Healerforbundet.

 

 

DNH er en interesseorganisasjon som skal arbeide for:

– skape et forum for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer styrke healerne enkeltvis og som gruppe

– forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på faglig og etisk standard blant medlemmene

– bidra til forståelse av healing som en naturlig, verdifull og helsefremmende terapiform som har sin rettmessige plass i samfunnet

– aksept av healing som en seriøs virksomhet innenfor rammen av et mangfoldig og fritt helsemessigbehandlingstilbud i Norge at healing, i samsvar med menneskets grunnleggende rett til å bestemme over egen helse og eget liv, skal være tilgjengelig for alle mennesker

– å bidra til å fremme og integrere en helhetstenkning i medisin og terapi

Styret 2019-2020

Les mer om styret.